Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Samsung - Star II (Android 4.4.2)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo např. k připojení bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Moje soubory“:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Moje soubory.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte soubor.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Stiskněte tečky v dolní části displeje.
 • Stiskněte Odeslat přes.
 • Stiskněte Bluetooth.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních volitelné heslo.
 • Pokud není Bluetooth aktivován:
 • Stisknutím Bluetooth v horní části displeje Bluetooth aktivujete.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky označeno, je Bluetooth aktivován.
 • Stiskněte Hledat a začněte vyhledávat dostupná Bluetooth zařízení.
 • Vyberte požadované Bluetooth zařízení.
 • Ověřte, zda je na obou zařízeních zobrazeno stejné heslo, a stiskněte Ano.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.