Vodafone

Jak nastavit automatické připojení k internetu

Samsung - Mobile Hot Spot/Yosemite

Můžete zvolit, zda má router po zapnutí vytvořit připojení k internetu automaticky.

1. Zapněte router:

 • Stisknutím podržte tlačítko Zapnout/Vypnout a router tak zapněte.

2. Vytvořte připojení k Wi-Fi-hotspotu:

 • V Mac OS X proveďte následující:
 • Klikněte na ikonu Wi-Fi.
 • Klikněte na název svého Wi-Fi hotspotu.
 • Název a heslo svého Wi-Fi hotspotu najdete pod zadním krytem.
 • Zadejte heslo svého Wi-Fi hotspotu a klikněte na Připojit.
 • Vytvoří se připojení k Vašemu Wi-Fi hotspotu.

3. Připojte se k internetu:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Otevřete prohlížeč.
 • Do adresního řádku zadejte http://samsung.hotspot a stiskněte Enter.
 • Označte pole vedle „Heslo“ a zadejte admin
 • Klikněte na Vstup.
 • Pokud je PIN kód aktivován:
 • Klikněte na Odemk. SIM.
 • Označte pole pod „Zbývající pokusy: 3“ a zadejte PIN kód.
 • Klikněte na Uložit.

4. V menu najděte „Nastavení“:

 • Klikněte na Nastavení.

5. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Aktivovat nebo deaktivovat připojení k internetu automaticky, pokračujte bodem 5a.
 • Aktivovat nebo deaktivovat automatické připojení k internetu při roamingu, pokračujte bodem 5b.

5a - Aktivovat nebo deaktivovat připojení k internetu automaticky:

Pokud funkci aktivujete, bude připojení k internetu vytvořeno automaticky po zapnutí routeru.
Pokud funkci deaktivujete, musíte po zapnutí routeru připojení k internetu sami vytvořit.
 • Stisknutím Mobilní data tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

5b - Aktivovat nebo deaktivovat automatické připojení k internetu při roamingu:

 • Kliknutím na Datový roaming tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

6. Dokončete:

 • Klikněte na Odhlásit.