Vodafone

Jak vložit SIM kartu a baterii

Samsung - Mobile Hot Spot/Windows 8

Před prvním použitím musíte do routeru vložit SIM kartu a baterii.

1. Otevřete zadní kryt:

  • Otočte router zadní stranou k sobě.
  • Uchopte zadní kryt za levou stranu a nadzvedněte jej.

2. Vložte SIM kartu:

  • Otočte SIM kartu do polohy zobrazené vedle pouzdra SIM karty.
  • Vložte SIM kartu do pouzdra SIM karty.

3. Vložte baterii:

  • Vložte baterii do routeru nejprve horní stranou tak, aby její kontakty směřovaly k odpovídajícím kontaktům v routeru, a zatlačte ji na místo.

4. Zavřete zadní kryt:

  • Umístěte zadní kryt na router a zaklapněte jej do původní polohy.