Vodafone

Jak router vypnout a zapnout

Samsung - Mobile Hot Spot/Windows 8

Upozornění: Před zapnutím routeru do něj musíte vložit SIM kartu a baterii.

1. Zapněte nebo vypněte router:

  • Stisknutím podržte tlačítko Zapnout/Vypnout a router tak zapněte nebo vypněte.