Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Samsung - Galaxy Tab 7.7 (Android 3.2)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo např. k připojení bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Galerie“:

 • Stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte Galerie.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte a podržte fotografii nebo video, které chcete sdílet.
 • Fotografie nebo videa jsou vybrány, pokud jsou označeny zeleným rámečkem.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Stiskněte Ikonu Sdílet.
 • Stiskněte Bluetooth.
 • Pokud není Bluetooth aktivní, zařízení vás vyzve k aktivaci.
 • Stačí pak stisknout Zapnout.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních ještě volitelné heslo.
 • Zařízení začne vyhledávat další dostupná Bluetooth zařízení a po chvíli zobrazí jejich seznam.
 • Vyberte požadované Bluetooth zařízení.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.