Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Samsung - Galaxy Tab 7.7 (Android 3.2)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Upozornění: Pokud je zařízení připojeno k internetu tímto způsobem, neplatíte Vodafonu za přenos dat.

1. V menu najděte „Nastavení Wi-Fi“:

 • Stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Bezdrátové sítě.
 • Stiskněte Nastavení Wi-Fi.

2. Aktivujte Wi-Fi:

 • Stisknutím Wi-Fi aktivujete Wi-Fi.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Zvolte síť Wi-Fi:

 • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Zabezpečené sítě s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Pokud neznáte heslo, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě.
 • Stiskněte OK.

4. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.