Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datové spojení

Samsung - Galaxy Tab 2 10.1 (Android 4.0.3)

Pokud deaktivujete datové spojení, nebudete moci ze zařízení přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datové spojení deaktivováno.

1. V menu najděte „Mobilní sítě“:

  • Stiskněte ikonu Aplikací.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Další ....
  • Stiskněte Mobilní sítě.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datové spojení:

  • Stisknutím Použít datové pakety datové spojení aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.