Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Samsung - Galaxy Tab 10.1 (Android 3.1)

PIN kód slouží k ochraně SIM karty před neoprávněným použitím. Je-li PIN kód aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí zařízení.

1. V menu najděte „Nastavte zámek SIM karty“:

  • Stiskněte Aplikace.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Info o poloze a zabezp..
  • Stiskněte Nastavte zámek SIM karty.

2. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?

Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Stisknutím Zamknout SIM kartu PIN kód aktivujete nebo deaktivujete.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte OK.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je PIN kód aktivován.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.