Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Samsung - Galaxy S7 (Android 6.0)

Internetové spojení je telefonem využíváno k řadě funkcí, například při používání internetového prohlížeče, pro příjem e-mailů a stahování aplikací. K internetu se můžete běžně připojit hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si sami telefon nastavit na internet.

1. V menu najděte „Názvy přístupových bodů“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Mobilní sítě.
 • Stiskněte Názvy přístupových bodů.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte PŘIDAT.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte Jméno.
 • Zadejte Vodafone Internet a stiskněte OK.

4. Zadejte název APN:

 • Stiskněte APN.
 • Zadejte internet a stiskněte OK.

5. Zadejte kód země:

 • Stiskněte MCC.
 • Zadejte 230 a stiskněte OK.

6. Zadejte kód sítě:

 • Stiskněte MNC.
 • Zadejte 03 a stiskněte OK.

7. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte Typ ověřování.
 • Stiskněte PAP.

8. Zvolte typ APN:

 • Stiskněte Typ příst. bodu.
 • Zadejte default a stiskněte OK.

9. Zvolte nosič:

 • Stiskněte Nosič.
 • Stiskněte a podržte Nespecifikováno, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Stiskněte OK.

10. Uložte a aktivujte datové spojení:

 • Stiskněte DALŠÍ.
 • Stiskněte Uložit.
 • Stisknutím pole vedle názvu přístupového bodu pole vyplňte.

11. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.