Vodafone

Jak připojit zařízení Bluetooth k telefonu

Samsung - Galaxy S6 edge (Android 5.0.2)

Bluetooth je bezdrátové spojení, které můžete použít pro přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Bluetooth“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Bluetooth.

2. Aktivujte Bluetooth:

  • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Bluetooth“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Připojte zařízení Bluetooth k telefonu:

  • Ujistěte se, že je druhé zařízení zapnuto a připraveno k vytvoření připojení prostřednictvím Bluetooth.
  • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí seznam zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
  • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
  • Připojte zařízení Bluetooth k telefonu podle postupu na displeji.
  • Na displeji se nové zařízení zobrazí na seznamu připojených zařízení.

4. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.