Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datové spojení

Samsung - Galaxy S II (Android 2.3.4)

Pokud deaktivujete datové spojení, nebudete moci z telefonu přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datové spojení deaktivováno.

1. V menu najděte „Mobilní sítě“:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Bezdrátové sítě.
  • Stiskněte Mobilní sítě.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datové spojení:

  • Stisknutím Použít datové pakety datové spojení aktivujete nebo deaktivujete.
  • Stisknutím OK akci potvrďte.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.