Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Samsung - Galaxy Note II (Android 4.1.1)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo např. k připojení bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Galerie“:

 • Stiskněte Aplik..
 • Stiskněte Galerie.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte a podržte soubor, který chcete sdílet.
 • Soubor je vybrán, pokud je označen.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Stiskněte ikonu Sdílet.
 • Stiskněte Bluetooth.
 • Pokud není Bluetooth aktivní, telefon vás vyzve k aktivaci.
 • Stačí pak stisknout OK.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních ještě další volitelné heslo. Toto heslo musíte potvrdit i na druhém zařízení, které bude soubor přijímat.
 • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
 • Ověřte, zda je na obou zařízeních zobrazeno stejné heslo, a stiskněte OK.
 • Toto heslo musíte potvrdit i na druhém zařízení, které bude soubor přijímat.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.