Vodafone

Jak nastavit tablet na SMS

Samsung - Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) (Android 4.3)

SMS je krátká textová zpráva, kterou lze poslat na jiné tablety a mobilní telefony. SMS můžete ze svého tabletu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si tablet sami nastavit na SMS.

1. V menu najděte „Nastavení“:

  • Stiskněte Zprávy.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.

2. Uložte číslo střediska zpráv:

  • Stiskněte Středisko zpráv.
  • Zadejte +420 608 005 681 a stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.