Vodafone

Jak připojit zařízení Bluetooth k tabletu

Samsung - Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) (Android 4.3)

Bluetooth je bezdrátové spojení, které můžete použít pro přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. Aktivujte nebo deaktivujte Bluetooth:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany tabletu směrem dolů.
  • Stiskněte a podržte Bluetooth, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

2. Připojte zařízení Bluetooth k tabletu:

  • Ujistěte se, že je druhé zařízení zapnuto a připraveno k vytvoření připojení prostřednictvím Bluetooth.
  • Tablet začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí jejich seznam.
  • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
  • Připojte zařízení Bluetooth k tabletu podle postupu zobrazeného na displeji.
  • Na displeji se nové zařízení zobrazí na seznamu připojených zařízení.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.