Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Samsung - Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) (Android 4.3)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Tablet tak nepoužívá mobilní data.

1. V menu najděte „Wi-Fi“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Připojení.
  • Stiskněte Wi-Fi.

2. Aktivujte Wi-Fi:

  • Stiskněte a podržte indikátor vedle "Wi-Fi", dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Připojte se k síti Wi-Fi:

Zabezpečené sítě WI-FI s ikonkou zámečku vyžadují před připojením zadání hesla. Pokud heslo neznáte, obraťte se na provozovatele sítě Wi-Fi.
  • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
  • Vyberte požadovanou síť Wi-Fi.
  • Zadejte přístupové údaje podle postupu zobrazeného na displeji.
  • Stiskněte Připojit.

4. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.