Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Samsung - Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) (Android 4.3)

Spotřebu dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován. Upozornění: Musíte aktivovat mobilní data.

1. V menu najděte „Mobilní sítě“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Připojení.
  • Stiskněte Další sítě.
  • Stiskněte Mobilní sítě.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stisknutím Datový roaming tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud datový roaming aktivujete:
  • Potvrďte stisknutím OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.