Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem

Samsung - Galaxy Nexus (Android 4.0)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. Pro zálohu a přenesení kontaktů telefonu můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Importovat/Exportovat“:

Pokud nenajdete ikonu Adresář na úvodní stránce, stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte ikonu Adresář.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Importovat/Exportovat.

2. Kopírujte kontakty ze SIM karty do paměti telefonu:

Kontakty z paměti telefonu na SIM kartu nelze kopírovat.
  • Stiskněte Importovat z karty SIM.
  • Vyberte požadovaný adresář.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Importovat vše.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.