Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Samsung - Galaxy Nexus (Android 4.0)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Galerie “:

 • Stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte Galerie.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte soubor, který chcete sdílet.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Stiskněte ikonu Sdílet.
 • Stiskněte Zobrazit vše....
 • Stiskněte Bluetooth.
 • Pokud není Bluetooth aktivní, telefon vás vyzve k aktivaci. Stačí stisknout Zapnout.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních ještě další volitelné heslo.
 • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí jejich seznam.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.