Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Samsung - Galaxy Nexus (Android 4.0)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Pokud je telefon připojen k internetu tímto způsobem, neplatíte Vodafonu za přenos dat.

1. V menu najděte „Wi-Fi “:

  • Stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Wi-Fi.

2. Aktivujte Wi-Fi:

  • Stiskněte pole vedle Wi-Fi a vyberte ZAPNUTO.

3. Zvolte síť Wi-Fi:

  • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
  • Vyberte požadovanou síť.
  • Zabezpečené sítě s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Pokud neznáte heslo, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě. Stiskněte Připojit.

4. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.