Vodafone

Jak vložit SIM kartu a baterii

Samsung - Galaxy J5 (Android 5.1)

Před prvním použitím musíte do telefonu vložit SIM kartu a baterii.

1. Otevřete zadní kryt:

  • Otočte telefon zadní stranou k sobě.
  • Uchopte zadní kryt telefonu z levé strany a nadzvedněte jej.

2. Vložte SIM-kartu:

  • Otočte SIM-kartu čipem dolů tak, aby seříznutý roh směřoval vlevo nahoru.
  • Vložte SIM kartu do pouzdra SIM karty.

3. Vložte baterii:

  • Vložte baterii do telefonu nejprve horní stranou tak, aby její kontakty směřovaly k odpovídajícím kontaktům v telefonu, a zatlačte ji na místo.

4. Zavřete zadní kryt:

  • Umístěte zadní kryt na telefon a zatlačte jej do původní polohy.