Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

Samsung - Galaxy Express 2 (Android 4.2.2)

Můžete deaktivovat zobrazování svého telefonního čísla, což Vám umožní telefonovat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo Vaše číslo. Své telefonní číslo můžete skrýt pouze při volání, nikoliv při posílání SMS nebo MMS zpráv.

1. V menu najděte „ID volajícího“:

  • Stiskněte Telefon.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení hovorů.
  • Stiskněte Další nastavení.
  • Za okamžik se zobrazí aktuální nastavení.
  • Stiskněte ID volajícího.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Stiskněte Skrýt číslo nebo Zobrazit číslo.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.