Vodafone

Jak nastavit MMS

Nokia - N9 (MeeGo 1.2)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete MMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit na MMS ručně.

1. V menu najděte „Zprávy“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Aplikace.
  • Stiskněte Zprávy.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

  • Stiskněte Středisko multimediálních zpráv.
  • Stiskněte Definováno uživatelem.

3. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k připojení vašeho telefonu k internetu nebo přijímání a odesílání MMS.
  • Stiskněte pole pod Přístupový bod a zadejte mms

4. Zadejte uživatelské jméno:

  • Stiskněte pole pod Uživatelské jméno a zadejte mms

5. Zadejte heslo:

  • Stiskněte pole pod Heslo a zadejte mms

6. Zadejte MMS server:

  • Stiskněte pole pod Středisko multimediálních zpráv a zadejte http://mms

7. Zadejte IP adresu:

  • Stiskněte pole pod Server proxy a zadejte 010.011.010.111

8. Zadejte číslo portu:

  • Stiskněte pole pod Port proxy a zadejte 80

9. Uložte a aktivujte datové spojení:

  • Stisknutím Hotovo datové spojení uložíte a aktivujete.

10. Zvolte nastavení pro přijímání MMS:

Pokud vyberete Automaticky, obdržíte všechny vzkazy.
Pokud vyberete Automaticky v dom. síti, budete informováni před přijetím MMS v roamingu.
Pokud vyberete Ručně, budete informováni vždy před přijetím MMS.
  • Stiskněte Stahování zpráv.
  • Stiskněte Automaticky.

11. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

  • Stiskněte indikátor vedle Doručenka.
  • Podle zvoleného nastavení je potvrzení o doručení aktivováno nebo deaktivováno.

12. Dokončete:

  • Prstem přejeďte napříč displejem a vraťte se na úvodní stránku.