Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Nokia - N9 (MeeGo 1.2)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Volání“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Přístroj.
  • Stiskněte Volání.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Stiskněte indikátor vedle Čekání hovoru na lince.
  • Podle zvoleného nastavení je čekání hovorů na lince aktivováno nebo deaktivováno.

3. Dokončete:

  • Prstem přejeďte napříč displejem a vraťte se na úvodní stránku.