Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Nokia - N9 (MeeGo 1.2)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně. Upozornění: pro přístup na internet musíte aktivovat datové spojení.

1. V menu najděte „Upravit sítě“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Připojení k Internetu.
  • Stiskněte Upravit sítě.

2. Nastavte přístupový bod:

  • Stiskněte mobilní datové spojení.

3. Zadejte název přístupového bodu:

  • Stiskněte pole pod Název připojení a zadejte Vodafone Internet

4. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
  • Stiskněte pole pod Název přístupového bodu a zadejte internet

5. Aktivujte automatické použití datového spojení:

  • Stiskněte indikátor vedle Používat automaticky.
  • Podle zvoleného nastavení je automatické použití datového spojení aktivováno nebo deaktivováno.

6. Uložte a dokončete:

  • Stisknutím ikony Zpět se vrátíte k přehledu datových spojení.
  • Prstem přejeďte napříč displejem a vraťte se na úvodní stránku.