Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

Nokia - Lumia 720 (Windows Phone 8.0)

Kód zámku telefonu zabraňuje v přístupu k obsahu vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „zamykací obrazovka“:

 • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte zamykací obrazovka.

2. Zvolte jedno z následujících zabezpečení:

 • Aktivovat zamykání displeje: pokračujte bodem 2a.
 • Deaktivovat zamykání displeje: pokračujte bodem 2b.

2a - Aktivovat zamykání displeje:

 • Stisknutím indikátoru vedle Heslo tuto funkci aktivujete.
 • Zadejte požadovaný kód zámku telefonu.
 • Stiskněte pole pod Potvrzení hesla a zopakujte kód zámku telefonu.
 • Stiskněte hotovo.

2b - Deaktivovat zamykání displeje:

 • Stisknutím indikátoru vedle Heslo tuto funkci deaktivujete.
 • Pro potvrzení zadejte kód zámku telefonu.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.