Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

Nokia - Lumia 720 (Windows Phone 8.0)

Pokud váš telefon nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovení výchozího nastavení telefonu. POZOR: V telefonu budou vymazána všechna vaše osobní nastavení i stažené aplikace. Tuto akci nelze vrátit zpět.

1. V menu najděte „o systému“:

  • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte o systému.

2. Obnovte výchozí nastavení:

  • Stiskněte obnovit tovární nastavení telefonu.
  • Stisknutím ano akci přijmete.
  • Stisknutím ano akci potvrdíte.
  • Chvíli počkejte, dokud se neobnoví výchozí nastavení telefonu.
  • Telefon je pak potřeba nakonfigurovat a připravit k použití. Můžete využít průvodce nastavením, který se vám zobrazí na displeji.