Vodafone

Jak vložit SIM kartu a baterii

Nokia - Lumia 710 (Windows Phone 7.5)

Před prvním použitím musíte do telefonu vložit SIM kartu. SIM karta obsahuje řadu údajů, např. vaše telefonní číslo. Upozornění: telefon je funkční pouze s micro SIM kartou.

1. Otevřte zadní kryt:

  • Uchopte zadní kryt telefonu z pravé strany a zvedněte jej.

2. Vložte SIM kartu:

  • Otočte SIM kartu do polohy zobrazené vedle pouzdra SIM karty.
  • Vložte SIM kartu do pouzdra SIM karty.

3. Vložte baterii:

  • Vložte baterii do telefonu nejprve dolní stranou tak, aby její zlaté kontakty směřovaly k odpovídajícím kontaktům v telefonu, a zatlačte ji na místo.

4. Zavřete zadní kryt:

  • Umístěte zadní kryt na telefon nejprve levou stranou a zatlačte jej do původní polohy.