Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

Nokia - Lumia 630 (Windows Phone 8.1)

Kód zámku telefonu zabraňuje ostatním v přístupu k obsahu Vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí a probuzení telefonu.

1. V menu najděte „zamykací obrazovka“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte VŠECHNA NASTAVENÍ.
 • Stiskněte zamykací obrazovka.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Aktivovat zamykání displeje: pokračujte bodem 2a.
 • Deaktivovat zamykání displeje: pokračujte bodem 2b.

2a - Aktivovat zamykání displeje:

 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Heslo“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Stiskněte pole pod „Nové heslo“ a zadejte požadovaný kód zámku telefonu.
 • Stiskněte pole pod „Potvrzení hesla“ a zopakujte kód zámku telefonu.
 • Stisknutím hotovo akci potvrdíte.

2b - Deaktivovat zamykání displeje:

 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Heslo“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.
 • Pro potvrzení zadejte kód zámku telefonu.

3. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.