Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Nokia - Lumia 610 (Windows Phone 7.5)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně. Upozornění: Pro přístup na internet musíte aktivovat datové spojení.

1. V menu najděte „přidat apn“:

  • Stiskněte šipku doprava.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte mobilní síť.
  • Stiskněte přidat apn.

2. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
  • Stiskněte pole pod APN a zadejte internet

3. Uložte a dokončete:

  • Stiskněte ikonu Uložit.
  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.