Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Nokia - Lumia 520 (Windows Phone 8.0)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo např. k připojení bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Bluetooth“:

 • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Bluetooth.

2. Aktivujte Bluetooth:

 • Stisknutím indikátoru vedle Stav tuto funkci aktivujete.
 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.

3. V menu najděte „Fotky“:

 • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva.
 • Stiskněte Fotky.

4. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte a podržte soubor, který chcete odeslat.

5. Zvolte způsob odeslání:

 • Stiskněte sdílet....
 • Stiskněte Bluetooth.

6. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních volitelné heslo.
 • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
 • Soubor je odeslán.

7. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.