Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Nokia - Lumia 1520 (Windows Phone 8.0)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Telefon tak nepoužívá mobilní data.

1. V menu najděte „Wi-Fi“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Wi-Fi.

2. Aktivujte Wi-Fi:

  • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Wi-Fi sítě“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Připojte se k síti Wi-Fi:

  • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
  • Vyberte požadovanou Wi-Fi síť.
  • Zabezpečené sítě s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Pokud neznáte heslo, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě. Stiskněte hotovo.

4. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.