Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Nokia - Lumia 1520 (Windows Phone 8.0)

Internetové spojení je telefonem využíváno k řadě funkcí, například při používání internetového prohlížeče, pro příjem e-mailů a stahování aplikací. K internetu se můžete běžně připojit hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si sami telefon nastavit na internet.

1. V menu najděte „přístupový bod“:

Upozornění: Telefon bude zároveň nastaven na MMS i internet.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte přístupový bod.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte ikonu Přidat.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte pole pod „Název připojení“ a zadejte Vodafone MMS + Internet

4. Zadejte název přístupového bodu pro internet:

 • Stiskněte pole pod „Název přístupového bodu (APN)“ a zadejte internet

5. Zvolte typ ověření pro internet:

 • Stiskněte pole pod „Typ ověření“.
 • Stiskněte PAP.

6. Zadejte název přístupového bodu pro MMS:

 • Stiskněte Název přístupového bodu (APN) ke službě MMS.
 • Stiskněte pole pod „Název přístupového bodu (APN) ke službě MMS“ a zadejte mms

7. Zadejte uživatelské jméno pro MMS:

 • Stiskněte pole pod „Uživatelské jméno“ a zadejte mms

8. Zadejte heslo MMS:

 • Stiskněte pole pod „Heslo“ a zadejte mms

9. Zadejte IP adresu pro MMS:

 • Stiskněte pole pod „Adresa proxy serveru“ a zadejte 10.11.10.111

10. Zadejte číslo portu pro MMS:

 • Stiskněte pole pod „Port proxy serveru“ a zadejte 80

11. Zadejte MMS server:

 • Stiskněte pole pod „Adresa MMSC“ a zadejte http://mms

12. Zvolte typ ověření MMS:

 • Stiskněte pole pod „Typ ověření“.
 • Stiskněte PAP.

13. Uložte a aktivujte datové spojení:

 • Stiskněte ikonu Přijmout.
 • Stiskněte název přístupového bodu a tak ho aktivujte.

14. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.