Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Nokia - Lumia 1520 (Windows Phone 8.0)

Použití dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. V menu najděte „mobilní síť“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte mobilní síť.

2. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Stiskněte pole pod „Datové připojení“.
  • Stiskněte zapnuto nebo vypnuto.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.