Vodafone

Jak vložit SIM kartu a baterii

Nokia - C5-03 (Proprietary OS)

Před prvním použitím musíte do telefonu vložit SIM kartu a baterii. SIM karta obsahuje řadu údajů, např. vaše telefonní číslo.

1. Otevřte zadní kryt:

  • Uchopte dolní část zadního krytu telefonu z obou stran a zvedněte jej.

2. Vložte SIM kartu:

  • Posuňte pouzdro SIM karty doprava a vyklopte ho.
  • Otočte SIM kartu do polohy zobrazené vedle pouzdra SIM karty.
  • Vložte SIM kartu do pouzdra SIM karty.
  • Položte pouzdro SIM karty a stisknutím posuňte do původní polohy.

3. Vložte baterii:

  • Vložte baterii do telefonu nejprve dolní stranou tak, aby její zlaté kontakty směřovaly k odpovídajícím kontaktům v telefonu, a zatlačte ji na místo.

4. Zavřete zadní kryt:

  • Umístěte zadní kryt na telefon nejprve horní stranou a zaklapněte jej do původní polohy.