Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

Nokia - C5-03 (Proprietary OS)

Kód zámku telefonu zabraňuje v přístupu k obsahu vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „Prodl. aut. zámku telef. “:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Telefon.
 • Stiskněte Správa telefonu.
 • Stiskněte Zabezpečení.
 • Stiskněte Telefon a SIM karta.
 • Stiskněte Prodl. aut. zámku telef..

2. Aktivujte nebo deaktivujte zamykání displeje:

Displej se po zvoleném časovém intervalu uzamkne a můžete ho aktivovat jen zadáním kódu zámku telefonu.
 • Aktivujte zamykání displeje:
 • Stiskněte Definov. uživatelem.
 • Zadejte požadovaný počet minut a stiskněte OK.
 • Deaktivujte zamykání displeje:
 • Stiskněte Žádná.
 • Zadejte kód zámku telefonu (standard je 12345) a stiskněte OK.

3. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.