Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Nokia - C5-03 (Proprietary OS)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Čekání hovoru na lince “:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Volání.
  • Stiskněte Hovor.
  • Stiskněte Čekání hovoru na lince.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Stisknutím Aktivovat nebo Deaktivovat čekání hovorů na lince aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.