Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Nokia - C5-03 (Proprietary OS)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně.

1. V menu najděte „Cíle “:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Připojení.
 • Stiskněte Cíle.

2. Vytvořte novou skupinu přístupových bodů:

 • Stiskněte Volby.
 • Stiskněte Nový cíl.
 • Zadejte INTERNET a stiskněte OK.
 • Vyberte požadovanou ikonu.

3. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte INTERNET.
 • Stiskněte Volby.
 • Stiskněte Nový přístupový bod.
 • Stiskněte Ne a zrušte automatické vyhledávání.
 • Stiskněte Paketová data.

4. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
 • Zadejte internet a stiskněte OK.

5. Upravte nastavení přístupového bodu:

 • Stiskněte právě založené datové spojení.

6. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte Název připojení.
 • Zadejte Vodafone Internet a stiskněte OK.

7. Deaktivujte vyžadování hesla:

 • Stiskněte Vyžadovat heslo a vyberte Ne.

8. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte Autentifikace a vyberte Normální.

9. Uložte datové spojení:

 • Stisknutím Zpět nastavení uložte a vraťte se k seznamu datových spojení.
 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.

10. V menu najděte „Obecná “:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Web.
 • Stiskněte ikonu Menu.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Obecná.

11. Zvolte datové spojení:

 • Stiskněte Přístupový bod.
 • Stiskněte INTERNET.

12. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.