Vodafone

Jak uložit číslo hlasové schránky

Nokia - 515 (Proprietary OS)

Můžete si uložit číslo své hlasové schránky a usnadnit si tak volání a vyslechnutí zanechaných zpráv.

1. V menu najděte „Číslo hlas. schránky“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Více a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Hlasové zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Zprávy hovorů a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Číslo hlas. schránky a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Uložte číslo hlasové schránky:

  • Zadejte +420 608 989 898 a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.