Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Nokia - 515 (Proprietary OS)

Bluetooth je bezdrátové spojení, které můžete použít pro přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Soubory“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Aplikace a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Soubory a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Označte požadovaný soubor a stiskněte Volby.
 • Vyberte Sdílet a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Přeneste soubor přes Bluetooth:

 • Vyberte Přes Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nové hledání a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte požadované zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Soubor je odeslán.

4. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.