Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Nokia - 515 (Proprietary OS)

Použití dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě.

1. V menu najděte „Paketová data“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Čítače a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Paketová data a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Aktivujte datový roaming:
  • Vyberte Zapnout a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Potvrďte stisknutím tlačítka Navigace.
  • Deaktivujte datový roaming:
  • Vyberte Vyp. při roamingu a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.