Vodafone

Jak vytvořit nový kontakt

Nokia - 207 (Proprietary OS)

Své kontakty můžete uložit v telefonním adresáři. Ke každému kontaktu můžete uložit další údaje, např. e-mailovou adresu a osobní vyzváněcí tón.

1. Zadejte telefonní číslo:

Pokud zadáte telefonní číslo s + následované mezinárodní telefonní předvolbou země, můžete na čísla uložená v adresáři volat také ze zahraničí.
 • Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit v adresáři, a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zadejte jméno:

 • Zadejte požadované křestní jméno a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zadejte požadované příjmení a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Vyberte Odeslat e-mail a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zadejte požadovanou e-mailovou adresu.

4. Přidejte další údaje:

 • Stiskněte Volby.
 • Vyberte Přidat detail a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Multimédia a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Ke kontaktu můžete přidat řadu dalších údajů. Následující body ukazují dva příklady:
 • Přidejte fotografii: pokračujte bodem 4a.
 • Přidejte vyzváněcí tón: pokračujte bodem 4b.

4a - Přidejte fotografii:

 • Vyberte Obrázek a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Existující fotografii přidáte následovně:
 • Vyberte Fotografie a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte požadovanou fotografii a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Fotografii z galerie telefonu přidáte následovně:
 • Vyberte Spustit Soubory a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Přejděte na požadovaný soubor.
 • Označte požadovanou fotografii a stiskněte tlačítko Navigace.

4b - Přidejte vyzváněcí tón:

 • Vyberte Tón a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Spustit Soubory a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Přejděte do požadované složky.
 • Označte požadované vyzváněcí tóny a poslechněte si je.
 • Když najdete vyzváněcí tón, který se Vám líbí, stiskněte tlačítko Navigace.

5. Uložte kontakt:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.

6. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.