Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

Nokia - 207 (Proprietary OS)

Můžete deaktivovat zobrazování svého telefonního čísla, což Vám umožní telefonovat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo Vaše číslo. Své telefonní číslo můžete skrýt pouze při volání, nikoliv při posílání SMS nebo MMS zpráv.

1. V menu najděte „Odesl. moji id. volaj.“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Volání a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Odesl. moji id. volaj. a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Označte Ano nebo Ne a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.