Vodafone

Jak přesměrovat hovory do hlasové schránky

Nokia - 113 (Proprietary OS)

Přijímané hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky, kde volající může zanechat vzkaz, pokud hovor nepřijmete. Pro vyslechnutí zanechaných hlasových zpráv kdykoliv volejte *98 ze svého čísla, nebo +420 608 98 98 99 z jakéhokoliv čísla, i ze zahraničí. Upozornění: Pro přesměrování hovorů do hlasové schránky musíte zadat číslo hlasové schránky.

1. V menu najděte „Přesměrování“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Volání a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Přesměrování a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte způsob přesměrování:

Pokud hlasovou schránku nechcete používat, přesměrování hovorů deaktivujte.
 • Označte jednu z následujících možností přesměrování:
 • Všechny hovory
 • Je-li obsazeno
 • Pokud nepřijímá
 • Je-li mimo dosah
 • Je-li nedostupný
 • Stiskněte tlačítko Navigace.

3. Přesměrujte hovor do hlasové schránky:

 • Vyberte Aktivovat a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Do hlas. schránky a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Pokud jste v kroku 2 zvolili Pokud nepřijímá nebo Je-li nedostupný, musíte zvolit časové zpoždění přesměrování.
 • Označte požadovaný časový interval a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Do sítě je zaslán požadavek aktivovat přesměrování.

4. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.