Vodafone

Jak nastavit SMS

Nokia - 113 (Proprietary OS)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete SMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete telefon nastavit na SMS ručně.

1. V menu najděte „Základní nastav.“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Více a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení zpráv a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Základní nastav. a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše SMS doručena. Upozornění: toto nastavení platí i pro MMS.
 • Vyberte Výpisy doručených zpráv a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Aktivujte potvrzení o doručení:
 • Označte Vložená nebo Zobrazit pozn. a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Deaktivujte potvrzení o doručení:
 • Vyberte Vypnuto a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stisknutím Zpět se vraťte k menu nastavení.

3. Uložte číslo střediska zpráv:

 • Vyberte Textové zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Středisko zpráv a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Název střed.: a zadejte Vodafone SMS
 • Vyberte Číslo střediska: a zadejte +420 608 005 681
 • Potvrďte stisknutím tlačítka Navigace.

4. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.