Vodafone

Jak vytvořit nový kontakt

Nokia - 108 (Proprietary OS)

Své kontakty můžete uložit v telefonním adresáři. Ke každému kontaktu můžete uložit další údaje, např. e-mailovou adresu a osobní vyzváněcí tón.

1. Zadejte telefonní číslo:

Pokud zadáte telefonní číslo s + následované mezinárodní telefonní předvolbou země, můžete na čísla uložená v adresáři volat také ze zahraničí.
  • Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit v adresáři, a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Uložit a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte adresář:

  • Vyberte Telefon a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zadejte jméno:

  • Zadejte požadované jméno a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Přidejte vyzváněcí tón:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Stiskněte Volby.
  • Vyberte Přiřadit vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Označte požadované tóny a poslechněte si je.
  • Když najdete vyzváněcí tón, který se Vám líbí, stiskněte tlačítko Navigace.

5. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.