Vodafone

Jak vypnout a zapnout telefon

Nokia - 108 (Proprietary OS)

Upozornění: Před zapnutím telefonu do něj musíte vložit SIM kartu a baterii.

1. Zapněte telefon:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zavěsit, dokud se nerozsvítí displej.

2. Odemkněte telefon:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Pokud je SIM karta odmítnuta:
  • Kontaktujte příslušného prodejce nebo operátora.

3. Vypněte telefon:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zavěsit, dokud se displej nevypne.