Vodafone

Jak uložit číslo hlasové schránky

Nokia - 108 (Proprietary OS)

Můžete si uložit číslo své hlasové schránky a usnadnit si tak volání a vyslechnutí zanechaných zpráv.

1. V menu najděte „Číslo hlasové schránky“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Kontakty a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Číslo hlasové schránky a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Uložte číslo hlasové schránky:

  • Zadejte +420 608 989 898 a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.