Vodafone

Jak přesměrovat hovory do hlasové schránky

Nokia - 108 (Proprietary OS)

Pokud přesměrujete hovory do hlasové schránky, může zde volající zanechat vzkaz, když hovor nepřijmete. Pozor, nejprve si musíte uložit číslo hlasové schránky.

1. V menu najděte „Přesměrování“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení volání a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Přesměrování a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte způsob přesměrování:

 • Označte jeden z následujících způsobů přesměrování:
 • Přesměrovat všechny hovory
 • Přesm.při obs.
 • Přesměrovat, pokud nepřijmu
 • Přesměrovat, je-li mimo dosah
 • Stiskněte tlačítko Navigace.

3. Přesměrujte hovor do hlasové schránky:

 • Pokud jste v druhém bodu vybrali Přesměrovat, pokud nepřijmu:
 • Vyberte Zvolit prodlevu a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte požadovaný text a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Aktivovat a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Do hlas. schránky a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.