Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Nokia - 108 (Proprietary OS)

Bluetooth je bezdrátové spojení, které můžete použít pro přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Fotografie“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Fotografie a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vyberte soubor:

  • Přejděte do požadované složky.
  • Označte požadovaný soubor a stiskněte Volby.
  • Vyberte Sdílet a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Přeneste soubor přes Bluetooth:

  • Vyberte Přes funkci Slam a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí seznam zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
  • Soubory prostřednictvím Bluetooth přeneste podle postupu zobrazeného na displeji.

4. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.