Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Nokia - 108 (Proprietary OS)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Čekání druhého hovoru“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení volání a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Čekání druhého hovoru a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Označte Aktivovat nebo Zrušit a stisknutím tlačítka Navigace tuto funkci aktivujte nebo deaktivujte.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.